Skolen for Anvendt Meditation

ANVENDT MEDITATION

Skolen for Anvendt Meditation blev stiftet i 2008. Skolens målsætning er at formidle viden, værktøjer og kompetencer inden for nærværsmeditationens fire primære anvendelsesområder:

•    essentiel meditation, grundlæggende nærværstræning for det hele menneske,
•    klinisk meditation, herunder mindfullness procedurer og stress- og smertelindring,
•    integrativ meditation med henblik på selverkendelse og eksistensafklaring,
•    innovativ meditation med fokus på stilhedsarbejde, kreativitet og problemløsning.

Skolen tilbyder professionelle træningskurser og uddannelsesforløb. Har siden 2011 stået for tre kompetencegivende uddannelser til mindfulness-instruktør og meditationsformidler. Nærmere oplysninger om kommende uddannelsesprogrammer kan findes på www.anvendtmeditation.dk 

Som eksempel på uddannelsens indhold og rammer kan programmet for den igangværende uddannelse downloades her som pdf-dokument: Program for 2 årig mindfulness-uddannelse 2015-2016. Den næste 2-årige faglige overbygning forventes at starte i foråret 2017.